1.000 Lira 1996, ÇİL+

Prof Baskı, Darphane Setinden Çıkma